การถอนเงินต้องจ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆหรือไม่

สามารถถอนได้ฟรี 4 ครั้งต่อสัปดาห์ และถ้าถอนมากกว่า 1 ล้านบาทเก็บค่าธรรมเนียม 1%