ก่อนเล่นเกมต้องมีการดาวน์โหลดโปรแกรมใดๆหรือไม่

ม่ต้องดาวน์โหลด คุณสามารถเล่นทุกเกมได้เลยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่มเติม