ก่อนเล่นเกมต้องมีการดาวน์โหลดโปรแกรมใดๆหรือไม่

ไม่ต้อง เพียงเข้าเว็บ คุณสามารถเล่นทุกเกมได้โดยไม่ต้องดาวน์โหลด โปรแกรมใดเพิ่มเติม