คุณต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเป็นสมาชิกวีไอพีหรือไม่

คุณไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ