คุณสามารถอนเงินได้สุงสุดสัปดาห์ละเท่าไหร่

10,000 ดอลล่าห์ต่อสัปดาห์