จะทำอย่างไรถ้าในกรณีที่เล่นอยู่แล้วเกมค้าง

ให้ลองโหลดเกมใหม่อีกครั้ง หรือหากยังไม่ได้ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า