ทำไมบางครั้งไม่สามารถโหลดเกมเพื่อเล่นได้

ในกรณีที่เกิดปัญหานี้ ให้ตรวจสอบว่าคุณมีการติดตั้ง Adobe Flash player หรือไม่