สามารถเข้าใช้งานเว็บได้ทางใดบ้าง

ทางคอมพิวเตอร์ ทางแท็บเล็ตและทางมือถือ