อัตราตอบแทนผู้เล่นในคาสิโนมีเปอร์เซนต์อย่างไรบ้าง

โดยเฉลี่ยแล้วมีอัตราประมาณ 95%จากเกมทั้งหมด