เกมที่ให้เลือกมีการอัพเดทหรือไม่ อย่างไร

ทางเว็บอัพเดทเกมทุกเดือน