ในกรณีที่มีปัญหา สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าทางใดบ้าง

ทางแชตสด ทางแอพพลิเคชั่น Viber และ Whatsapp และทางอีเมล์ [email protected]